Sanbata Diqqaa, Ebla 18, 2015 Local time: 16:08

Oduu / Addunyaa

Iraanii fi Biyyoonni Humna-qabeeyyiin Addunyaa Waa’ee Sagantaa Niyukilaraa Iraan Irratti Walii-galtee Marroo Jalqabaa Tolfatan

Perez.Obaamaa:Walii galteen tun seenaa qabeettii.

02.04.2015 22:23