Sanbata Diqqaa, Muddee 20, 2014 Local time: 20:54

Oduu / Ispoortii

Ronaaldoo fi Meesiin Tapha Tokkotti Goolii Sadii-Sadii Galchaa ‘Hat-Trickn’ Wal Dorgomuutti Jiran

Meesii fi Ronaaldoo

10.12.2014 00:09