Kibxata, Onkoloolessa 21, 2014 Local time: 02:07

Oduu / Ispoortii

Maaykil Felipsi, Atileetiin Amerikaa Bisaan Daakun Addunyaatti Beekamu Farsoo Dhugee Makiinaa Oofe Dorgommii ji'a 6 Irraa Dhaaban

Maaykil Felipsi,atileetii USA bisaan daakuun addunyaa irratti beekkamumadaaliyaa warqii 18 moohee.

07.10.2014 14:42