Sanbata Diqqaa, Hagayya 01, 2015 Local time: 10:46

Oduu

Waan 'Nagaa Addunyaa Yaaddessaa' Keessaa Tokko Jijjiirama Qilleensaati

Addunyaan akka aarii hamaan akkanaa qilleensa hammeesse lafa hin oowwifne mari'achuf barauma baraan koratti

14.03.2015 02:21