Sanbata Diqqaa, Muddee 20, 2014 Local time: 14:30

Oduu

Naannoleen Itoophiyaa Hagii Tokko Bokka Fedhan Hin Arganne, Mudde Dhuftullee Qilleensi EL Nino Jedhan Afrikaa ‘Gahuu Dandaha.’

30.05.2014 21:53