Kibxata, Onkoloolessa 13, 2015 Local time: 16:36

Tamsaasa Sagaleen / Tamsaasa Guyaadhaa Guyyaa

Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea.
 
  • Tartiiba Sagantaa/Schedule Daily
  • Sa'aa 22:30
  • Lakkoobsa sa'aa UTC 1730 UTC
  • Dhaga'aa

Upcoming program

20:30 - 21:00 Kibxata 13 Onkoloolessa

20:30 - 21:00 Onkoloolessa 12, 2015

Oduu Afaan Oromoo

Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea.


20:30 - 21:00 Onkoloolessa 09, 2015


21:03 - 21:13 Onkoloolessa 08, 2015

Gabaasa guutuu armaan gaditti caqasaa


20:30 - 21:00 Onkoloolessa 08, 2015


20:30 - 21:00 Onkoloolessa 07, 2015


20:30 - 21:00 Onkoloolessa 06, 2015


20:30 - 21:00 Onkoloolessa 05, 2015

Oduu Afaan Oromoo

Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea.


20:30 - 21:00 Onkoloolessa 02, 2015


23:31 - 23:41 Onkoloolessa 01, 2015


22:42 - 22:53 Onkoloolessa 01, 2015


21:18 - 21:18 Onkoloolessa 01, 2015

Gabaasa guutuu armaan gaditti caqasaa


20:30 - 21:00 Onkoloolessa 01, 2015


20:30 - 21:00 Fulbaana 30, 2015


20:30 - 20:59 Fulbaana 29, 2015


22:30 - 22:38 Fulbaana 28, 2015


20:30 - 21:00 Fulbaana 28, 2015

Oduu Afaan Oromoo

Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea.


20:30 - 21:00 Fulbaana 25, 2015


23:38 - 23:50 Fulbaana 24, 2015


20:30 - 21:00 Fulbaana 24, 2015


20:30 - 21:00 Fulbaana 23, 2015

Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea.
 
  • Tartiiba Sagantaa/Schedule Daily
  • Sa'aa 22:30
  • Lakkoobsa sa'aa UTC 1730 UTC
  • Dhaga'aa