Wiixata, Ebla 27, 2015 Local time: 21:32

Oduu / Waa’ee Uummata Oromoo Kana Beektuu Laata?

Giddu-galli Aadaa Oromoo Handhuura Finfinnee Irratti

Giddu gala aadaa Oromoo

15.04.2015 21:30