Wiixata, Caamsaa 25, 2015 Local time: 18:21

Oduu / Waa’ee Uummata Oromoo Kana Beektuu Laata?

Giddu-galli Aadaa Oromoo Handhuura Finfinnee Irratti

Giddu gala aadaa Oromoo

15.04.2015 21:30