Jimaata, Bitootessa 06, 2015 Local time: 14:02

Oduu / Waa’ee Uummata Oromoo Kana Beektuu Laata?

Barreessa Hamilee Dargaggootaa Hojiif Tooisu

Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa "Dungoo Jireenyaa"

04.03.2015 21:48