Jimaata, Adoolessa 03, 2015 Local time: 13:37

Oduu / Waa’ee Uummata Oromoo Kana Beektuu Laata?

“Durii durii miila akaakuu kiyyaa jala taa’ee baradhee fi gorsa akkoo tiyyaaatti barumsa PhD kanalleen na gahe”

Dr.Faatummaa Boruu Guyyoo

25.06.2015 16:34