Dilbata, Guraandhalaa 14, 2016 Local time: 06:47

  Oduu

  Baarnootaan milkaa’uun Eessaa Jalqabuu Qaba?

  Jaallannee Gammadaa
  Ijoolleen Biyya irraa gara biyyoota gama dhiyaa maatii isaanii waliin dhufan hedduun barnotaan milkaa’ina argachuun isaanii beekamaa jira.
   
  Gama kaaniin immoo aadaa biyya namaa keessatti barachuunis ta’e milkaa’ina jireenyaa argachuu kan dhaban ni jiran.
   
  Umriin isaa 8 kan ta’e Gadaa Bakaree Tafarraa yeroo ammaa kutaa sadaffaa barataa jira.
   
  Kutaa tokkoo fi lama waggaa tokkotti xumure. Dandeettiin waa dubbisuuf yeroo ammaa qabu kan barattoota kutaa shanii ti.
   
  Dandeettiin barnoota herregaan qabu immoo kutaa 4ffaa xumuree jira. waan barsisaan jedhu dhaga’uun akkasumas waan nama irraa eegamu hundumaa hojjachuun milkaa’iina barnotaaf gargaara jedha.
   
  Maatiin Gadaa maal jedhu?

  Gaaffii fi deebii Gadaa fi Maatii isaa waliin geggeeffame dhaggeeffadhaa
  Gaaffii fi deebii Gadaa Maatii isaa waliin geggeeffame dhaggeeffadhaai
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  This forum has been closed.
  Comments
       
  Kana keessatti yaadi kenname hin jiru. Yaada kennuun ka duraa ta’i.