Dilbata, Guraandhalaa 07, 2016 Local time: 17:56

  Oduu

  Dhaamochii Akka Qoraattii Nama Waraanu Amerikaatti Gadi Baafatee, Manneen Barnootaa Kuma Hedduu Cufaa Oolche

  VOA

  Cabbii,dhaamochaa fi bubbeen Amerikaa Gama Kaaba Bahaatiin itti baafatte waan hedduu irraa nama oolchiteCabbii,dhaamochaa fi bubbeen Amerikaa Gama Kaaba Bahaatiin itti baafatte waan hedduu irraa nama oolchite
  x
  Cabbii,dhaamochaa fi bubbeen Amerikaa Gama Kaaba Bahaatiin itti baafatte waan hedduu irraa nama oolchite
  Cabbii,dhaamochaa fi bubbeen Amerikaa Gama Kaaba Bahaatiin itti baafatte waan hedduu irraa nama oolchite
  Amerikaatti ammitii saatii cabbii, dhaamochaa fi fi bokkaati. Dhaamochii akka qoraatti nama qilxiphuu, cabbii fi bubbeen wal qabate  Amerikaa Jiddugala Dhihaa waliin dhahaa, Kaaba Bahaatii fi Kibbaatti dhuftee nama hedduu haajaa fi hujii irraa oolche.
  Karaa baaburaatii fi ka makiinaalee akkanuma cuccuftee dhaqaa fi galallee nama dhoowwe.

  Akka raaga qilleensa Amerikaatti qilleensii Waashington DC,New York, Filadelphiyaa fi Boston hardhaa digrii selshiyeessii 10 gadi diqqo turee achiiyyuu gadi bu’e.

  Dhaamochaa fi bubbeen lafa qabbaneessite tun Filooridaa fi Teksasii duruu oowwa dansaa jaalatanillee hin hanqanne. Bulchooti manneen barnootaa nafii ijoollee dhaamocha haga dabraa kana hin dandahu jedhanii manneen barnootaa kumii hedduu cufaa oole.

  Nama miliyoona hedduutti dhaamochaa fi cabbii akkanaatiin rakkateNama miliyoona hedduutti dhaamochaa fi cabbii akkanaatiin rakkate
  x
  Nama miliyoona hedduutti dhaamochaa fi cabbii akkanaatiin rakkate
  Nama miliyoona hedduutti dhaamochaa fi cabbii akkanaatiin rakkate
  Dhaamochaa,cabbii fi bubbeen tun jireenna nama miliyoona 200 kaan hujiii irraa oolchaa,kaan karaa irraa oolchaa,kaan ammo ammoo barnootaa fi haajaa isaa hedduu irraa oolchite.