Kibxata, Guraandhalaa 09, 2016 Local time: 10:28

    Mala Adda Addaa Ittiin Dhageessan

    Mala Adda Addaa Ittiin Dhageessan

    Dhaggeeffatoota keenyaa, marsariitiin yokaan teessoon marsaa interneettii keenyaa, voaafaanoromoo.com dha. Yoo kun sin dide, sinbirtuu.com jedhaa nu barbaadaa. Achii booda fuula haaraa tu mul’ata. Dhuma fuula sanaa irraa, kan afaan Ingiliziitiin “USE PSIPHON” jedhu tuqaa. Inni gara marsaa keenyaatti isin geessa.