Xurree ittiin seenan

Breaking News

Tarkaanfii Mootummaan Fudhatu Nama Nagaa fi yakkamtoota Adda Baasuu Qaba: Jiraattoota


Naannoo Daraashee, Bulchiinsa naannoo ummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa

Bulchiinsa naannoo ummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa naannoo walitti bu’iinsi jiru keessa jiraattonni jiraatan haleellaa adda addaa kanneen gaggeessanii fi walitti bu’iinsa kakaasuun namoota yakka rawwatan ittiin jedhan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu akkasumas olaantummaa seeraa akka kabajsiisuu gaafatan.

Mootummaan tarkaanfiin fudhataan jira jedhu nama nagaa fi yakkamaa kan adda hin baafne, guuree hidhun dhiittaa mirga namoomaa kan ittiin rawwatu dha jechuun kanneen himatan yoo ta’u, kanneen biroon immo tarkaanfii qabatamaa otoo hin taanee ilaalcha siyaasaa kan of keessaa qabuu fi hojii fakkeessaa waan fakkaatu of keessaa qaba jedhchuun balaaleeffatan.

Gama kaaniin motummaan rakkoo nageenyaa naannoo sna keessaa baatii tokko keessatti nana fura jechuun kallattiin kaa’ee, mirga lammiwwanii dhiituuf karaa banaa yaaddoo jedhu kan uumee fi hangi tokko immo, haasaa afaanii bira dabree raawwii fi ba’iin kan deggerame miti jechuun hubachiisan.

Namoota yakkaan shakkaman kuma tokko caalaa hidhuu kan beeksisee mana maree nageenyaa naannoo sanaaf walitti qabaa kan ta’an bulchaan naannichaa Obbo Ristuu Yirdaaw garee isaan naannoo kana wirtuu walitti bu’iinsaa gochuuf deemuu ittiin jedhan irratti, mootummaan tarkaanfii hafee hin qabne fudhata jechuun gidduu kana marii magaalaa Soddoo keessatti gaggeeffame irratti dubbatanii jiru jechuun yonaataan Zabdiwoos Hawaasaa irraa gabaasee jira.

XS
SM
MD
LG