Xurree ittiin seenan

Breaking News

Jeequmsa naannoo Amaaraa keessaa hordofee namoonni Labsii yeroo muddamaan to’annaa jala turan 14 mana murtiitti dhiyyaatan


FAAYILII - Miseensa Mana Maree Naannoo Amaaraa kan turanObbo Yohaannis Buwaayaalew
FAAYILII - Miseensa Mana Maree Naannoo Amaaraa kan turanObbo Yohaannis Buwaayaalew

Jeequmsa Naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabatee namoonni labsii yeroo

muddamaan to’annoo jala oolfamaniiran 14 har’a bitootessa 20 bara 2016 yeroo

jalqabaaf mana murtii Federaaalaa olaanaatti dhiyyaataniiru. Namoota har’a mana murtiitti dhiyaatan keessatti miseensa mana maree bakka bu’oota

Uummataa Federaalaa kan turan Obbo Kiristiyaan Taaddelee, miseensa mana

maree naannoo Amaaraa kan turan Obbo Yohaannis Buwaayaaleew fi miseensa

mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan Dr. Kaasaa Tashaager

keessatti argamu.

Shakkamtoonni mana murtiitti kan dhiyyaatan waamichi himannaa Abbaa

alangaan irratti banameeru isaan qaqqabuu Abukaatoo himatamtootaa keessaa

tokko kan ta’an Obbo Solomoon Gazzaaheenyi Sagalee Ameerikaatti himaniiru.

Himannaan shakkamtoota irratti banameeru ganama kana isaan waan qaqqabeef

akkasumas Abukaatoowwan isaanii himanicha hin dubvbisne waan ta;eef har’a

himannaan isaanii dhaddacha mana murtii ol aanaa Federaalaa irratti hin

dubbisamnes jedhaniiru Obbo Solomoon. Sababii kanaafis manni murtichaa

beellama biraa gaafa Bitootessa 27 bara 2016 tti qabateeras jedhaniiru Obbo

Solomoon .

Himanichi hin dubbifamiiniyyuu malee, sanadni himannaa abukaatowwan

shakkamtootaa fi shakkamtoota qaaqqabe akka agarsiisuutti Himannaa 1ffaa

jalatti himatamtoonni hundinuu seera Yakkaa Bara 1996 ba’e Keeyyata 32, 35 fi

38 akkasumas Seera Yakkoota shororkeessummaa Itisuuf ba’ee fi Labsii lakkoofsa

1176/2012 Keeyyata 3/2 jala murtoowwan jiran darbaniiru kan jedhudha.Yakkoota Himannichaa jalattis , himatamtoonni , Uummanni Amaaraa biyyi jalaa

fudhatameera, Lafti isaa saamameera, Biyyi Yaada Amaaraatii fi hambaalee

Amaaraatiin qofa hin bulle ejjennoowwan jedhan qabachuun Qabeenyota lafa

Amaaraati kan jedhan humna waraanaan deebiisuu fi Biyyi Yaada Amaaraan qofa

buluu qabdi walii galteejedhurra ga’aniiru kanneen jedhan caqasamaniiru.

Kanaafis Tarkaanfii humnaan bulchiinsoota naannoo to’achuu, deemsa keessa

bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa humnaan aangoorraa fonqolchuun

aangoo naannichaa dhuunfachuu, itti aanees Mootummaa Federaalaa humnaan

gara waliin dubbiitti fiduu , yoo waliin dubbiif eeyyamamaa hin taanemmoo

humnaan aangoorraa buusuu kan jedhuu fi hojiirra oolmaa isaafis hojiirra akka

turan himanichi ibsa.

Miseensota mana maree bakka bu’oota kan turaniin alattis galmee himanicharra

miseensa hooggansa Paartii Izeemaa kan ta’an Dr. Caannee Kebbedee dabalatee

warra qabsoo hidhannootti jiran Zammanee Kaasee fi Iskindir Naggaa walumaa

gala namoonni 52 galmee himannaa kana keessatti akka argamanii fi warra

to’annaa jala hin oolle Poolisiin to’atee akka dhiyyeessu manni murtii ajaja

kenneera jechuun abukootaawwan shakkamtootaa sagalee Ameerikaatti

himaniiru jechuun Finfinneerraa Keneedii Abaateetu gaabase.

Forum

Tamsaasa Guyaadhaa Guyyaa

Tamsaasa Guyaadhaa Guyyaa
please wait

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
More
XS
SM
MD
LG