Xurree ittiin seenan

Breaking News

Haadholiin Dhaloota Haaraa Argamsisuuf Lubbuu Ofii Dhabuu Hin Qaban


Addunyaa irratti lakkofsa du’a dubartootaa fi da’immanii yeroo da’umsaa uumamu gad cabsuuf yaalii gaggeefamaa jiruun,Itiyoophiyaanis bara darbe duula wal fakkaataa gaggeesitee turte.

Mata duree duula kanaaf kennameen” Haati kam iyyuu dhaloota haaraa argamsisuuf lubbuu ofii dhabuu hin qabdu” kan jedhu ture. Kanas dubartootaaf tajaajiila eegumsa fayyaa ilaalchisee hubannaa akka argatan gochuun, yeroo ulfaa fi da’uumsaa booda kunuunsa argachuu qaban akkasumas rakkoo du’a dubartootaa hordofsisan ilaalchisee ogeessotaan baruumsa kennuun ture.

Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa kanneen duutii haadhaa fi daa’immanii yeroo da’umsaa itti heddumaatu keessaa tokko yoo taatu, kanas hanqisuuf hojjataa jirti.

Biiroo fayyaa oromiyaatti itti aanaa itti gaafatamaa kan ta’an Dr. Taayee Toleeraa rakkoo kana hambisuuf bifa jabaan irratti hojjatamaa kan jiru ta’uu ibsan.

Guutuummaa gaaffii fi deebii kanaa MP3 tuquun dhaggefadhaa

XS
SM
MD
LG