Xurree ittiin seenan

Breaking News

Hongeen Gaanfaa Afrikaa xiyyeeffanna akka barbaaduu ibsameera


FAAYILII - Dubartoota bishaan dhaqan, Dubulluq, Itoophiyaa

Dubbii himaan Dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaariik waa’iloota gargaarsa namoomaa wabefachuudhaan akka jedhanitti, Itiyoophiyaa keessatti sababa hongeetin kan ka’e namoonni kuma 175,000 qe’ee isaanii gadi lakisuudhaaf akka dirqissifaman ibsaniiru.

Dubbii himichii ibsa kaleessa kennan kana keessatti sababa hongee kanan beelladoonni Miiliyoonii 1.5 du’uu akka danda’an dubbachuun isaanii gabaasameera.

Dhaabbanii isaanii fi gargaartonni biroo sochii taasisaniin namoottan miiliyoonii 2.7 ol ta’anuuf gargaarsa midhaan nyaataa kennuu isaanii kan dubbatan Isteefan Duhaariik, Ji’a Guraandhalaa keessa nyaanii fi qorchii meetiriik Toonii 120 ta’u wareen miidhama irraa dandamachuu qabanii fi ijoollewwan nyaataa gahaa dhabuudhaan gaaga’amaniif hiraamuu isaa himaniiru.

Balaan hongee kun biyya olla Itiyoophiyaa kan taate Somaliyaas miidhuu isaa kan ibsan Dubbihimaan dhaabata Mootummootaa gamtoomanii , namoonii Miiliyoonii 4.5 rakkinaa hoongeetiif saaxilamuu isaanii fi namoonii kuma 670, 000 bakka jireenyaa isaanii irraa buqa’uu isaanii dubbataniiru.

Somaliyaa keessatti namoottan rakkinaa hongeetif saaxilaman keessaa Miiliyoonii 1.4 kan ta’an ijoollewwan ta’uu isaanitiif, lakkoofsaa kana keessaa immoo walakaan ijoollewwan umuriin isaanii wagga shanii gadii akka ta’an kan ibsan dubbihimichii lammiilee somaaliyaa rakkinaa hongeetiif saaxilaman Miiliyoonii 5.5 gargaaruudhaaf deggersii Doolaara Biiliyoonii 1.5 akka barbaachisu karoorfamus, kan amma ammaatti argamuu danda’e garuu isa barbaachisaa ta’ee keessaa dhibeentaa 3.3% qofa akka ta’e hubachiisuu isaanii gabaasinii Maargaareeti Baashiir Jenavaa irraa qindeesite ibseeraa.

XS
SM
MD
LG