Xurree ittiin seenan

Breaking News

Koreen Giddu-galaa Dh.D.U.O Miseensonni Afur Akka Ittifaman Murteesse


Koreen giddu galaa kan Dhaabbata Dimokraatawaa Ummata oromoo walgahii guyyaa 10f gaggeessaa ture murtii adda addaa dabarsuun xumuramee jira.

Dhaabicha keessatti Itti gaafatamummaa Sadarkaa barbaachisuuttii mirkaneessuuf, akkasumas bifa itti fufiinsa qabuun gara fuulduratti socho’uuf haala dandeesisuun/ koreen giddugaleessaa Dh.D.U.O/ miseensota mana maree A.D.W.U.I.

14 kanneen ga’eessummaa cimaa qaban ka biraatin akka bakka buufaman Murttoo dabarseera.

Miseensota koree Giddugaleessaa Dh.D.U.O Afur hanga yaa’ii itti aanuutti akka ittifaman kan murteesse yoo ta’uu/ miseensii koree giddugaleessaa Dh.D.U.O Tokko akeekkachiisa Of-eeggannoon akka bira darbamu murteesse.

Dhaaba keessaa Dimookraasii caalaatti baballisuuf, tokkummaa ilaalchaa fi hojii hoggantootaa daran cimsuuf haala dandeesisuu irratti gad fageenyaan mari’atamuun ibsamee jira.

XS
SM
MD
LG